Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS TỰ LẬP

Xã Tự Lập - Mê Linh
02438154073